پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد تاریخ شروع واقعی فعالیت را ثبت می‌کند. وقتی فیلد مقدار بگیرد، تاریخ شروع برنامه‌ریزی شده (Start) نیز با آن برابر می‌شود و در نتیجه پایان برنامه‌ریزی شده (Finish) و تمام آیتم‌های وابسته نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

هرگاه پیشرفت (% Complete) مقداری بالاتر از صفر بگیرد، تاریخ شروع واقعی نیز مقداری می‌گیرد. مقداری که در این حالت به شروع واقعی نسبت داده می‌شود بستگی به تنظیم‌های سیستم دارد و می‌تواند شروع برنامه‌ریزی شده یا شروعی مبتنی بر Status Date باشد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010