پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد تاریخ پایان واقعی آیتم را مشخص می‌کند. اگر این تاریخ را دستی وارد کنید، پیشرفت فعالیت 100٪ خواهد شد. برعکس، اگر درصد پیشرفت زمانی 100٪ شود نیز این فیلد مقدار می‌گیرد. مقداری که فیلد در این حالت می‌گیرد، ‌بسته به تنظیم‌های سیستم می‌تواند تاریخ پایان برنامه‌ریزی شده یا Status Date باشد.

وقتی تاریخ پایان واقعی مقدار بگیرد،‌ تاریخ پایان برنامه‌ریزی (Finish) هم با آن برابر می‌شود و تغییراتِ ناشی از آن به تمام آیتم‌های وابسته اعمال خواهد شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010