پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مدت زمانی که واقعا برای فعالیتی صرف شده است را ثبت می‌کند. اگر مقدار پیشرفت فعالیت (% Complete) به هر دلیل تغییر کند، این فیلد نیز ممکن است اصلاح شود. برعکس، اگر مقدار این فیلد را تغییر دهید، درصد پیشرفت زمانی نیز اصلاح می‌شود. رابطه زیر بین فیلدها برقرار است:

 

% Complete = Actual Duration / Duration


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010