پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد برای ثبت هزینه واقعی آیتم‌ها است.

می‌توانید در تنظیم‌های برنامه مشخص کنید که هزینه‌های واقعی محاسبه شوند یا به حال خود رها شوند تا کاربر آن‌ها را دستی وارد کند. این مسئله بر دستی یا محاسباتی بودن فیلد اثر می‌گذارد. اگر حالت خودکار را انتخاب کنید، هزینه واقعی بر اساس هزینه اولیه و میزان پیشرفت فعالیت‌ها به دست خواهد آمد. این مقدار در زمان پیشرفت فعالیت قابل ویرایش نیست، ولی پس از تکمیل فعالیت می‌توانید آن را دستی ویرایش کنید؛ در این حالت به تناظر ویرایش Actual Cost، فیلد Cost نیز اصلاح خواهد شد.

اگر محاسبه خودکار فیلد غیر فعال باشد، دو حالت برای ثبت اطلاعات واقعی هزینه وجود خواهد داشت. اول این است که به فیلد زمان‌مند مراجعه کرده، مقدارها را در دوره‌های مختلف وارد کنید. در این حالت توزیع هزینه‌های واقعی دقیق خواهد بود. راه دیگر این است که مقدار را در فیلد غیر زمان‌مند وارد کنید. در این صورت نیز دو حالت وجود دارد. اگر گزینه Edits to total actual cost will be spread to the status date فعال نباشد، مقدارهایی که وارد کرده‌اید با الگوی مقدارهای برنامه‌ریزی شده در طول زمان توزیع خواهند شد؛ در غیر این صورت،‌ مقدارها بر اساس Status Date ذخیره می‌شوند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010