پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

فعال یا غیر فعال بودن آیتم را مشخص می‌کند.

جنبه محاسباتی فیلد این است که وقتی مقدار فیلد را در خلاصه فعالیتی تغییر دهید، زیرمجموعه‌هایش نیز مقدار مشابهی خواهند گرفت.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010