پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد چگونگی توزیع هزینه منبع را در مدت کار آن مشخص می‌کند. گزینه‌های موجود از این قرارند:

 

  • Start: کل هزینه برای شروع کار برنامه‌ریزی می‌شود.
  • Finish: کل هزینه برای پایان کار برنامه‌ریزی می‌شود.
  • Prorated: هزینه در مدت کار به تدریج (به طور خطی) پرداخت می‌شود.

راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010