پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

راهنمای تحلیل زمان کسب شده

عمده‌ترین خروجی‌های تحلیل زمان کسب شده اینا هستن:

  1. نسخه‌های اصلاح شده شاخص‌های زمانی، یعنی SVt به جای SV و SPIt به جای SPI
  2. تاریخ پایان پیش‌بینی شده

 

شاخص SVt انحراف زمان رو بر حسب روز می‌ده؛ مثلا 100 روز از برنامه عقبیم. از این نظر خیلی بهتر از SV هست که انحراف رو با واحد مالی می‌گه.

امتیاز دیگه‌ای که SVt و SPIt نسبت به SV و SPI دارن اینه که در دوره‌های پایانی پروژه مقدارهای نامناسب گزارش نمی‌دن.

 

تاریخ پایان پیش‌بینی شده هم خیلی کاربردی و مهمه. این مقدار به ما می‌گه که اگه اجرای پروژه به منوال گذشته ادامه پیدا کنه در چه تاریخی تموم می‌شه. تفاوت عمده این خروجی با تاریخ‌های پایان reschedule شده CPM اینه که اون تاریخ فرض می‌کنه که ادامه پروژه با سرعت برنامه‌ریزی شده پیش می‌ره و فقط انحراف‌های قبلی به آینده منتقل می‌شن. به همین خاطر پیش‌بینی زمان کسب شده معمولا واقع‌بینانه‌تر از CPM هست.