پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

1. وقتی تو فضای کاری با آدم جدیدی روبرو می‌شین، باید فرضتون این باشه که اون آدم در کار خودش تخصص کافی داره، مگر این‌که شواهد بعدی خلافش رو نشون بده. اگه چنین فرضی نداشته باشین، اعتبار اون شرکت رو زیر سوال بردین و اگه اون شرکت هر نوع همکاری با شرکت شما داشته باشه، زیر سوال بردن اعتبارش اعتبار خودتون رو هم زیر سوال می‌بره.

2. تو جلسه‌ای که دستور جلسه مشخصی نداره شرکت نکنین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS