پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

برای کارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ای که تو ارومیه انجام می‌شه به کسی نیاز داریم که اونجا مقیم باشه و بشه همکار راه دور من تو کارگاه.

همین دیگه… خبر بدین، رزومه بفرستین…

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.