پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مایکروسافت امتحان‌های مختلفی داره و به ازای اون‌ها مدرک‌هایی هم می‌ده. تعدادی امتحان هم داره که به ماها مربوط می‌شه:

  • 70-632, Project 2007, Managing Projects
  • 70-633: Project Server 207, Managing Projects
  • 70-634: Project Server 2007, Managing Projects and Programs
  • 70-639: Configuring Project Server 2007

از ماه ژوئیه سال 2010 این امتحان‌های جدید اضافه می‌شن:

  • 70-177: Configuring Microsoft Project Server 2010
  • 77-178: Microsoft Project 2010, Managing Projects

و در ادامه این دو آزمون هم از رده خارج می‌شن:

  • 74-131: Designing a Microsoft Office Enterprise Project Management EPM solution (2003)
  • 70-281: Planning, Deploying, and Managing an Enterprise Project Management Solutions (2007)

گرفتن این مدرک‌ها مثل همون مدرک‌های شناخته شده آی‌تی مایکروسافته. باید منابع رو مطالعه کنین و برین جایی مثل امارات و ترکیه امتحان بدین. هزینه امتحان‌ها هم به نسبت پایینه.

[منبع]

نوشته (Nader Khorrami Rad)

Project