پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

تو مطلب همکاری PMI و IPMA به منبعی ارجاع داده بودم. تو اون منبع مطلبی نوشته بود که توجهم رو جلب کرده بود. گفته بود که قدیم چیزی به عنوان دندونپزشک وجود نداشت؛ همون سلمونی‌ها دندون ملت رو هم می‌کشیدن (ظاهرا این رسم خارج ایران هم بوده). وضعیت مدیریت پروژه الان رو به وضعیت دندون‌پزشکی اون زمان تشبیه کرده بود. الان کسایی مدیریت پروژه می‌کنن که کار اصلیشون چیز دیگه‌ایه و مدیریت پروژه هم می‌کنن، فقط چون کسی نیست که بهتر از اون‌ها این کار رو بکنه. از نظر اون باید این حوزه کاری خیلی پیشرفت کنه و تبدیل به حرفه‌ای مستقل بشه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS