پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

هدیه تولدم مشخص شد! نسخه نهایی پراجکت 2010 دو روز بعد از تولدم، یعنی 22 اردیبهشت 1389، معادل با 12 می 2010، منتشر می‌شه.

در ضمن، تالیف کتاب پراجکت 2010ام 61٪ پیش رفته. اردیبهشت تموم می‌شه.


منبع این خبر خوش و منبع اون منبع

نوشته (Nader Khorrami Rad)

Project