پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

ریاست کار خیلی ساده‌ایه؛ مهم اینه که رئیس بتونه مدیریت هم بکنه، و خیلی خوب می‌شه اگه در کنار این دوتا بتونه رهبری هم بکنه. متاسفانه خیلی‌ها تو مرحله اول گیر می‌کنن.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.