پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

ریاست کار خیلی ساده‌ایه؛ مهم اینه که رئیس بتونه مدیریت هم بکنه، و خیلی خوب می‌شه اگه در کنار این دوتا بتونه رهبری هم بکنه. متاسفانه خیلی‌ها تو مرحله اول گیر می‌کنن.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS