پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

به من ربطی نداره که زمان برای بعضی‌ها ارزش زیادی نداره، ولی مشکل اینه که اینجور آدما معمولا برای زمان دیگران هم ارزشی قایل نیستن.
نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS