پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

یه جا دیدم برای پروژه تعریف جالبی داده بود:


مجموعه‌ای از فعالیت‌ها با روابطی کاملا مبهم، که پیشرفتی حدود 90٪ دارن، از برنامه عقبن و هزینه‌شون هم بیشتر از هزینه برنامه‌ریزی  شده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

گزارش‌دهی