پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

از من زیاد می‌پرسن که می‌خوام از ایران برم یا نه. خوب نه، نمی‌خوام. دلیلش رو هم حوصله ندارم توضیح بدم. ولی این رو هم بگم که اگه روزی بخوان اینترنت رو ازم بگیرن، حتما از ایران می‌رم، پشت سرم رو هم نگاه نمی‌کنم.
نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.