پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

امروز خبردار شدم که ترجمه استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه، یعنی ترجمه Practice Standard for Project Risk Management از موسسه PMI (همونی که PMBOK رو هم تدوین کرده) چاپ شد.

کتاب رو آقای صادق روزبهی و خانم خدیجه جدا ترجمه کردن. اگه این اسامی شما رو یاد چیزی می‌ندازه، راهنمایی‌تون می‌کنم که کار قبلیشون کتاب پرت‌مستر بود؛ که اتفاقا خیلی هم منبع مهم و خوبیه.

استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه در سایت آقای روزبهی

استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه در سایت ناشر

چاپ کتاب رو بهشون تبریک می‌کنم و همراه با شما منتظر محصول‌های مفید بعدیشون خواهم بود.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS