پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

امروز چشمم افتاد به این کتاب:

و عنوان فرعیش خیلی نظرم رو جلب کرد: وقتی عملکرد ارزیابی شود، بهبود می‌یابد


When Performance is Measured Performance Improves


این ماجرا به پروژه‌ها محدود نمی‌شه، کارهای شخصی آدم هم باید ارزیابی بشه. اکثر آدما احساس می‌کنن وقت کم دارن، و این چیزیه که نشون می‌ده کارهاشون رو درست و حسابی ارزیابی نمی‌کنن. اگه کارها ارزیابی بشن، آدم خود به خود روند کارش رو طوری اصلاح می‌کنه که مشکل کمبود وقتش حل می‌شه. اصلا هم نیازی نیست که در مورد تکنیک‌های اصلاح صحبت کنیم، نتایج ارزیابی‌ها انقدر واضح هستن و تصمیم‌های بعدیش چنان بدیهی، که خودبه خود انجام می‌شن.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS