پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

بهم خبر دادن که باید دامینم رو جابجا کنم، چون اون شرکت خارجی که دامین‌هام رو رجیستر کرده گفته که از چند وقت دیگه دامین‌های ایرانی رو به خاطر تحریم حذف می‌کنه!
این هم از تحریم‌هایی که می‌گفتن علیه مردم نیست و فقط حکومت رو نشونه می‌گیره.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS