پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

پم‌باک داره به 90 درصد می‌رسه و با حسابای من 5 روز کاری وقت می‌بره که احتمالا تو 11 روز انجام می‌شه. بعدش احتمالا می‌رم سراغ پراجکت 2010 و کتاب راهنمای آزمون پی‌ام‌پی ریتا رو می‌ذارم برای بعد از اون.
بعضی‌ها لطف کردن و انتقادهاشون رو از پراجکت 2007 برام فرستادن. این رو نوشتم که خواهش کنم کسای دیگه‌ای هم که نکته‌ای به نظرشون می‌رسه زودتر برام بفرستن.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

راهنمای جامع پم‌باک ۵