پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

این هم مجموعه شکل‌هایی که می‌شه برای شروع و پایان عناصر تصویری نمودار گانت استفاده کرد:

Bar Styles

چیزای جدیدی که به مجموعه اضافه شدن اکثرا تو مفاهیم زمان‌بندی جدید پراجکت استفاده می‌شن (سر فرصت درباره اون‌ها هم می‌نویسم). البته الان دیدم که اون ستاره قدیمیه؛ شما ندیده بگیرین.
چیزی که همیشه دلم می‌خواست، این بود که بشه تصاویر جدیدی به این مجموعه اضافه کرد. این خواسته بزرگی نیست، ولی ظاهرا قرار نیست برآورده بشه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS