پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

دو ابزار جدید برای تنظیم نمودار نمای گانت وجود داره:

Gantt View

اگه روی Entire Project کلیک کنین، مقیاس نما طوری تنظیم می‌شه که گانت کل برنامه تو صفحه دیده بشه، و البته کل اون رو هم پر کنه. می‌تونین یک یا چند فعالیت رو انتخاب کنین و بعد روی Selected Tasks کلیک کنین تا این اتفاق برای اون فعالیت‌ها بیفته؛ یعنی بزرگ‌ترین اندازه نمودار که میله‌های اون فعالیت‌ها توش دیده بشه انتخاب می‌شه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.