پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

همیشه دلم می‌خواست Status Date یه جوری دم دستم باشه و دایم ببینمش. تو پراجکت 2010 همچین منظره‌ای داریم:

Status Date

البته به اندازه کافی ذوق نکردم؛ چون این منظره تو پنل Project هست و خوب، همیشه این پنل تو ریبون باز نیست. چیزی که من دلم می‌خواست، جایی بود که همیشه دیده بشه. به هر حال، همینش هم خوبه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.