پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

همیشه دلم می‌خواست Status Date یه جوری دم دستم باشه و دایم ببینمش. تو پراجکت 2010 همچین منظره‌ای داریم:

Status Date

البته به اندازه کافی ذوق نکردم؛ چون این منظره تو پنل Project هست و خوب، همیشه این پنل تو ریبون باز نیست. چیزی که من دلم می‌خواست، جایی بود که همیشه دیده بشه. به هر حال، همینش هم خوبه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS