پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

الان وقت استراحتم بود؛ داشتم یه کتاب ورق می‌زدم درباره مدیریت زمان بود. 175 نکته برای استفاده بهتر از زمان. یه جاش نوشته بود که وقتی آدم می‌ایسته، توانایی فکر کردنش بین 5 تا 20 درصد اضافه می‌شه!
نمی‌دونم دیگه، راست و دروغش پای خودش.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS