پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

Primavera P6

بالاخره کتاب پریماورا P6 من از صحافی هم در اومد و تو کتابفروشی‌ها توزیع شد. می‌شه اون رو از آدرس زیر هم آنلاین خرید:

http://www.mftshop.com/productdetail.aspx?type=b&id=7398

نوشته (Nader Khorrami Rad)

پریماورا

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.