پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

اگه تو کارهام اونطوری خلاقیت به خرج داده بودم که راهنمایی-رانندگی تو روزهای اخیر داده، الان احتمالا یکی از مدیر پروژه‌هامون تو زندان در انتظار اعدام بود؛ به جرم قتل من!

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS