پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

احتمالا خبر دارین که چند وقت پیش اراکل پریماورا رو خرید. اسم نسخه جدید نرم‌افزار تحلیل ریسک این شرکت به جای پرت‌مستر (Pertmaster) شده Risk Analysis.
همین دیگه… خواستم بدونین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

پریماورا