پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

AutoCAD 2007, Advanced

تالیف

500 صفحه
ترجمه و تالیف
ناشر: ديباگران
شابک: 1-839-354-964-978

چاپ اول: 2000 نسخه، مرداد 86

لینک کتاب در سایت ناشر
لینک کتاب در سایت خانه کتاب
لینک کتاب در سایت آدینه


این هم تمام کتاب‌هایی که تا حالا ترجمه یا تالیف کردم. اگه روی کتاب‌ها کلیک کنین صفحه‌شون باز می‌شه.


راهنمای تدوین ساختار شکست کار
Earned Schedule
راهنمای جامع Microsoft Project 2010
ArcGIS
PMP
PMBOK
Pocket PC
Excel2007
AutoCAD 2009, Advanced
AutoCAD 2009, Basic
Primavera P6
Windows Home Server
iPhone
MS Project VBA
راهنمای عکاسی دیجیتال
MS Project 2007
Vista Administration
Excel Formulas
Primavera 5.0
AutoCAD 2007, Advanced
AutoCAD 2007, Basic
Firefox, Thunderbird, Sunbird
Laptop
WiFi
Outlook
MS Project 2003
Offive VBA
Access
Digital Photography