پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

Digital Photography

تالیف

496 صفحه
تاليف و ترجمه
ناشر: كانون نشر علوم
شابك: 964736377X

چاپ اول: 5000 نسخه، 82/6/12
چاپ دوم: 2200 نسخه، 83/3/31
چاپ سوم: 2000 نسخه، 84/2/13
چاپ چهارم: 1000 نسخه، 86/11/10

لينك كتاب در سايت ناشر
لينك كتاب در سايت خانه كتاب (چاپ اول، چاپ دوم، چاپ سوم، چاپ چهارم)
لينك كتاب در سايت آدينه

بعد از این به جای تجدید چاپ این کتاب، کتابراهنمای عکاسی دیجیتال چاپ خواهد شد.


این هم تمام کتاب‌هایی که تا حالا ترجمه یا تالیف کردم. اگه روی کتاب‌ها کلیک کنین صفحه‌شون باز می‌شه.


راهنمای تدوین ساختار شکست کار
Earned Schedule
راهنمای جامع Microsoft Project 2010
ArcGIS
PMP
PMBOK
Pocket PC
Excel2007
AutoCAD 2009, Advanced
AutoCAD 2009, Basic
Primavera P6
Windows Home Server
iPhone
MS Project VBA
راهنمای عکاسی دیجیتال
MS Project 2007
Vista Administration
Excel Formulas
Primavera 5.0
AutoCAD 2007, Advanced
AutoCAD 2007, Basic
Firefox, Thunderbird, Sunbird
Laptop
WiFi
Outlook
MS Project 2003
Offive VBA
Access
Digital Photography