پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

برای یه پروژه بزرگ و مهم نیاز به یه نفر یا یه گروه وارد در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه سازمانی (پراجکت سرور یا پریماورا اینترپرایز) نیاز داریم. طبق معمول عجله هم داریم!

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.