پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

برای یه پروژه بزرگ و مهم نیاز به یه نفر یا یه گروه وارد در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه سازمانی (پراجکت سرور یا پریماورا اینترپرایز) نیاز داریم. طبق معمول عجله هم داریم!

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS