پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

1. حتما بیشتر از یه نسخه بکاپ داشته باشین.
2. حداقل یک نسخه از بکاپ‌ها رو جایی نگه دارین که از نظر فیزیکی با بقیه خیلی فرق داشته باشه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.