پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

دیروز، یعنی دومین دوشنبه فورریه، روز تر و تمیز کردن کامپیوتره. حالا نمی‌دونم یه مناسبت جهانی یا فقط مال آمریکاس. به هر حال ایده جالبی بود. آمارایی داده بودن که آدما به طور متوسط روزی چقدر رو صرف جستجوی فایل‌هاشون می‌کنن و زمان خیلی بیشتر از اونی بود که انتظار داشتم.

تو سایت‌های مختلفی درباره Clean Out Your Computer Day نوشته بودن و توصیه‌های مختلفی کرده بودن برای سازمان‌دهی اطلاعات.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS