پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

الان دیدم یکی از سایت‌هایی که تو لیست فیدهام هست و به مدیریت مربوط می‌شه خبری گذاشته که اون رو حدودا ده روز پیش تو یکی از سایت‌های آی تی دیده بودم و متن خبر هم دقیقا همون بود (کپی و پیست). خیلی از چیزی که دیدم ناراحت شدم. خانم‌ها و آقایان، هر خبر منبعی داره و باید اون منبع رو ذکر کنین. ذکر منبع نه تنها ارزش چیزی که نقل کردین رو کم نمی‌کنه، که خیلی هم بیشتر می‌کنه.
در ضمن، چند روز بعد مشخص شد که اون خبر اشتباهه و سایت ایرانی‌ای که اولین بار اون رو نقل کرده بود این توضیح رو به انتهای خبر اضافه کرد، در حالی که سایت دوم چنین کاری نکرده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)



WBS