پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

من از اون دسته آدمای خوشبختی هستم که کارشون رو دوست دارن. با وجود این، مدتیه به شدت از شیوه فعلی کارم خسته شدم. علت خستگی هم همکاری بسیار بد کارفرما و پیمانکاران با ماس (در نقش مشاور) که متاسفانه با همکاری نامناسب همکارای خودم هم ترکیب می‌شه. احساس می‌کنم باید جور مشکلاتی که تمام این شرکت‌ها ایجاد کردن رو بکشم و با وجود این باز هم محصولی که در نهایت و با سختی خیلی زیاد ایجاد می‌شه از نظر خودم مطلوب نیست. یه چند وقتیه دارم به این فکر می‌کنم که فعالیت‌های اجرایی خودم رو کم‌تر کنم و بیشتر به کارهای مشاوره‌ای صرف، تالیف و ترجمه و آموزش برسم. فکر می‌کنم انتخاب منطقی‌تری باشه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS