پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

همیشه تاکید می‌کنم که برنامه زمان‌بندی نقاشی نیست؛ یه نسخه شبیه‌سازی شده از کل پروژه س و باید عملیاتی باشه. گه گداری که تدریس می‌کنم بارها و بارها این رو برای کسایی که سر کلاس هستن تکرار می‌کنم و احتمال داره حوصلشون هم از این تکرار سر بره؛ ولی اعتقاد دارم هرچقدر گفته بشه، باز هم کمه.

به این خاطر یاد این مسئله افتادم که امروز وقتی یه برنامه رو کامل کردم و دادم به مدیر پروژه ببینه،‌ گفت “به به، چه برنامه قشنگی شد”. البته درک می‌کنم که داشت از برنامه تعریف می‌کرد، ولی واقعیت اینه که این از اون نوع تعریف کردن‌هاییه که من یکی بهم بر می‌خوره.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS