پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

امروز پیشرفت کتاب پریماورا 6 به حدود 30٪ رسید. البته نه 30٪ از کل کار، 30٪ از کار اصلی. بعد از این‌که نوشتن کتاب کامل بشه سه چهار مرحله کارهای دیگه هم دارم، که البته روی هم کمتر از 10٪ کل کار هستن.

جالب اینه که اون کارای آخر کمتر از 10٪ زمان کل رو صرف می‌کنن، ولی تاثیرشون روی کیفیت کتاب خیلی بیشتر از ده درصده… مثل همه فعالیت‌هایی که آخر کار انجام می‌شن!

قبلا تو فکر بودن که بعد از این کتاب روی شیرپوینت یا ویندوز سرور، که برای کارام هم لازم هستن کار کنم؛ ولی الان یه مدتیه که هوس کردم رو کتاب عکاسیم کار کنم… حالا ببینیم چی می‌شه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

پریماورا