پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

فصلنامه مدیریت پروژه کتاب استاندارد ایزو 10006 رو تهیه و چاپ کرده. این کتاب دو زبانس… صفحه‌های سمت چپ متن انگلیسی هستن و سمت راست ترجمه همون‌ها.
مترجم‌ها رضا ضیایی و محمد هوشیار

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS