پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

خوب، من یه عمری تو شرکت‌های پیمانکار کار کردم و هنوز هم می‌کنم. علاوه بر اون مدتیه که برای یه شرکت مشاور و یه کارفرما هم کار می‌کنم. این دوتا آخری یه امتیاز خییییلی بزرگ داره: اکثر جلسه‌ها تو محل خود آدم تشکیل می‌شه و نیازی نیست که تو این هوای بد و این خیابونای شلوغ آدم اینور اونور بره!

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS