پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

خیلی بده که یه شرکت آدمای با تخصص معمولی رو جذب کنه، در مدت یک یا چند سال ازشون استفاده کنه و در نهایت بعد از این که اون فرد به تخصص کاملا خوبی رسید، نتونه نگهش داره و اون فرد بره. این یعنی تبدیل شدن شرکت به آموزشگاه، اون هم آموزشگاهی که به شاگرداش حقوق می ده!

این سیاست خیلی اشتباهه… هزینه زیادی که در اون مدت می شه کاملا از بین می ره و در عین حال در مقایل هزینه ای که برای نگه داشتن اون فرد لازمه اصلا قابل مقایسه نیست. نیروی انسانی تو شرکت های ساختمانی اهمیت خیلی زیادی داره، نباید به این کم توجهی بشه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS