پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

الان یه آماری دیدم که مرجعش Standish Group Chaos Report, 1995 بود. توش گفته بود که 90% پروژه ها مطابق زمان, هزینه یا کیفیت تعیین شده تکمیل نمی شن. البته نمی دونم جامعه آمارش چی بوده.

گفته بود که با تحلیل انجام شده، 69% ناکامی ها به خاطر مشکل در مدیریت پروژه بوده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS