پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

کتاب برنامه‌نویسی VBA در Project تموم شد و تحویلش دادم و یه قرارداد برای کتاب کوچیکی درباره iPhone بستم.

سعنی کردم کتاب VBA واقعا کاربردی باشه؛ اون کتاب انگلیسی تو این کار اصلا موفق نبود، برای همین مجبور شدم همه چیز رو عوض کنم.

ظاهرا قراره حدودا یه هفته دیگه کتاب Project 2007 چاپ بشه. البته منظور اینه که از چاپخونه بیاد بیرون، از اون موقع تا زمانی که قابل خرید بشه فکر کنم یه هفته یا ده روز فاصله باشه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

Project