پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

همونطور که گفته بودم، فشار کاریم تو مدت اخیر خیلی زیاد شده، به همین خاطر با این‌که حدودا یه ماه از بستن قرارداد کتاب VBA می‌گذره، هنوز نرفته بودم سراغش. امروز به نظرم اومد که اگه بخواد همینطور پیش بره، زیاد از حد عقب می‌مونم. کتاب رو شروع کردم و حداقل روزی یک ساعت براش وقت می‌ذارم، تا وقتی که برنامه‌های کاری درست بشه و بتونم بهتر بهش برسم. فرض می‌کنم یکی از کارها یه کم طولانی‌تر شده!

امروز، که اولین روز کارم بود، 28 صفحه نوشتم. ساختار کتاب یه جوریه که دلم نمیاد یه راست ترجمه کنم و برم، یه ترجمه و تالیفه که احتمالا سهم تالیفش خیلی زیاد خواهد بود. در استاد بودن نویسنده کتاب هیچ شکی نیست، ولی به نظرم مولف زیاد خوبی نیست. به هر حال، تمام نکات خوب کتابش رو می‌کشم بیرون و با چیزهای مثبتی که خودم می‌دونم به درد خواننده می‌خونه ترکیب می‌کنم و محصولش چیزی می‌شه که حداقل خودم رو کاملا راضی می‌کنه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

Project