پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

با این‌که دیروقته و خیلی کم پیش میاد که بعد از ساعت پنج یا شیش کار کنم (یا حتا روی کتاب‌هام کار کنم)، دارم رو یه برنامه زمان‌بندی کار می‌کنم. یه خلاصه فعالیت بود که تاریخ شروعش دیرتر از انتظارم بود و با یه کم ور رفتن، نفهمیدم که چه چیزی تاریخ شروع رو بهش حکم کرده. به این خاطر اومدم از ابزار جدید پراجکت 2007، یعنی Task Drivers استفاده کنم.

این ابزار می‌گه که چه چیزی شروع فعالیت رو بهش حکم کرده یا به عبارت دیگه سخت‌گیرانه‌ترین قید یا فعالیت یا رابطه مادر-فرزندی رو داشته.

به هر حال، یکی از فعالیت‌های زیرمجموعش اون رو مقید کرده بود. اون فعالیت رو انتخاب کردم، گفت که اون رو هم یکی دیگه از فعالیت‌ها مقید کرده و … در آخر تو لوپ افتادم! یه حلقه از پنج فعالیت. یه همچین چیزی غیر منطقیه: باگ!

بگذریم، من برگردم سر برنامه، فردا صبح باید تحویل مشاور بشه.

پ.ن. الان برگشتم بگم که ماجرا رو کشف کردم… leveling delay داشت. اولویتش رو زیاد کردم و دوباره تسطیح کردم، درست شد. البته این در مورد باگ پراجکت نبود، به هر حال اون باگ رو داره.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

Project