پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

این یه واقعیته که نگاه اکثر مدیران به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به شدت سطحیه. این مسئله خیلی نا امید کنندس. مهمترین مسایل رو نمی‌بینن و به بی ارزش‌ترین چیزها اهمیت خیلی زیادی می‌دن.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS