پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

توی انجمن‌های PlanningPlanet.com موضوعی مطرح شده بود درباره فرمولی برای محاسبه درصد پیشرفت زمانی بر اساس خط مبنا و تا Status Date. یکی از کاربرها فرمولی داده بود که نتیجه رو میداد و چند دقیقه پیش مجموعه فرمول‌های کاملی رو اونجا توضیح دادم که علاوه بر در نظر گرفتن تقویم‌های فعالیت‌ها، مقدار پیشرفت خلاصه فعالیت‌ها رو هم با دقت کامل حساب می‌کنه. اگه براتون جالب باشه می‌تونین به این آدرس مراجعه کنین و اون رو بخونین.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS