پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

قبل از این گفتم که به این نتیجه رسیدم که پیشرفت واقعی باید فقط در زمان پایان تکمیل شده وارد بشه. این حرف رو باید کمی اصلاح کنم.

باید پیشرفت‌های واقعی بر اساس اطلاعاتی واقعی که نوعی قطعیت داشته باشن وارد بشن. تکمیل فعالیت هم خودش چیزیه که ممکنه به اندازه کافی چنین خصوصیتی نداشته باشه (برخلاف انتظار). مثلا من خیلی دیدم که وقتی کاری از یه حدی بیشتر جلو می‌ره، سرپرست اون کار می‌گه که کار تموم شده. مدتی می‌گذره و گزارش کارهای انجام شده رو که دریافت می‌کنم، می‌بینم که توش فعالیت در اون قسمت هم ذکر شده. وقتی از سرپرست اون قسمت می‌پرسم که جریان چیه، می‌گه که فلان گوشه کار چنین مشکلی داشته و اون موقع انجام نشده بوده، ولی چون حجم خیلی کمی داشته، گفتم که کار تموم شده. بعدا می‌بینم که اون قسمت خیلی کوچیک باقی‌مونده چقدر مشکل ایجاد می‌کنه و چقدر کار می‌بره.

اگه بشه رویدادهایی برای پیشرفت فعالیت‌ها مشخص کرد خیلی خوبه. مثلا اگه یه کار بتن‌ریزی به آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی خرد نشده باشه، می‌شه رویدادی مثل تایید اردر بتن‌ریزی از طرف ناظر رو یه رویداد خیلی خوب در نظر گرفت و مثلا براش پیشرفت 75٪ در نظر گرفت.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

گزارش‌دهی