پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

ظاهرا قراره اهل قلم تو نمايشگاه امسال تخفيف‌هاي ويژه‌اي داشته باشن. از طرف ديگه، امروز كه با خانه كتاب تماس گرفتم، گفتن كه دارن براي اهل قلم كارت شناسايي اهل قلم دايمي صادر مي‌كنن.

لينك خبر

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.