پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مدتیه به این نتیجه رسیدم که بهتره تو پروژه‌ها قرارداد بشه که پیشرفت هر فعالیت فقط بعد از تکمیل اون وارد بشه. با این کار جلوی ثبت اطلاعات اشتباه گرفته می‌شه. برای این‌که پیشرفت کمتر از واقعیت ثبت نشه هم باید فعالیت‌ها رو به اندازه کافی خرد کرد.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

گزارش‌دهی