پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

امروز زنگ زدم شهر کتاب که یه کتاب “خارجی” سفارش بدم، گفتن که به خاطر تحریم‌ها سفارش‌هاشون متوقف شده.

با تشکر از تمام دست اندرکاران!

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.