پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

نوشتن کتاب داره با سرعت پیش می‌ره. الان تقریبا رسیدم به صفحه 600. احتمالا با تکمیل مطالب، می‌شه 700 تا 800 صفحه. فقط می‌مونه VBA، که اگه بخوام در مورد اون هم بنویسم، حدود 100 تا 200 صفحه اضافه می‌شه که در این صورت باید قبلش با انتشارات هماهنگ کنم، چون قراردادم برای حدود 700 صفحه‌س.

از کتاب خیلی راضیم. توش یه چیزهایی رو کامل و با جزئیات توضیح دادم که هم خیلی لازم هستن و هم این‌که تو هیچ منبع دیگه‌ای راهنمایی براشون ندیدم… هیچ منبعی.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

Project